Кандидатстудентска борса 2020

Сдружение „Кандидатстудентска борса“ организира изложение на българските университети в отделни градове в страната – София, Пловдив, Монтана, Велико Търново, Добрич, Варна, Бургас, Хасково и Стара Загора. На тези срещи Висшите училища представят своите образователни програми и условия за кандидатстване.

Изложението ще се проведе през месеците февруари и март 2020 година. Информация за датата, мястото и часа на срещите можете да намерите в приложеният График за провеждане на изложенията.