Кампания на младите доброволци

Доброволците на БМЧК – Ямбол проведоха информационна кампания по повод Международния ден на борба срещу расовата дискриминация с мото „Различни и равни“. Гражданите споделиха своята позиция относно дискриминацията и написаха на табло асоциациите, които се пораждат, когато мислят по темата. Младежите раздаваха на гражданите цветни лентички във формата на гривни с надпис „Toleranсе Free zone!“ и разясняваха каква е целта на кампанията.

Чрез маски на лицата си, доброволците на БМЧК изразиха своята толерантност към различните раси – негроидна, монголоидна и европеидна. Международния ден против всички форми на расова дискриминация е обявен през 1966 г. с резолюция на Общото събрание на ООН.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол