Кампания на БЧК

     БЧК и БИЛА-България ЕООД стартираха съвместна благотворителна кампания „Купи и дари“ за подпомагане на уязвими групи – социално слаби български граждани; лица, търсещи закрила; институции за възрастни хора и деца. Кампанията е дългосрочна и се реализира в магазините на търговската верига в цялата страна. 
Всеки, който желае да подкрепи инициативата, може да го направи, като закупи трайни пакетирани хранителни продукти и ги постави в специално брандираните колички в магазините на „Била”. 

До момента благодарение на събраните продукти от граждани в магазин „Била” в гр. Ямбол са подпомогнати едно многодетно семейство от с. Маленово и 15 възрастни хора от гр. Елхово. Вярваме, че повече граждани ще подкрепят кампанията и ще успеем да зарадваме повече хора в нужда.
Специалист: Г. Георгиева

%d1%84