Кампания на БЧК „Купи и дари“

БЧК и верига супермаркети „БИЛЛА“ реализират съвместна кампания за подпомагане на уязвими групи от нуждаещи се граждани и институции чрез осигуряване на трайни пакетирани хранителни продукти, които се набират чрез дарения от клиентите на магазините „БИЛЛА“. До момента в национален мащаб, благодарение на съпричастността на клиентите на „БИЛЛА“ са подпомогнати 10 871 души и 101 социални институции получиха 29 404 кг продукти.


На 18 януари 2018г. доброволци на БМЧК – Ямбол бяха в магазин „БИЛЛА“ и приканваха гражданите да даряват пакетирани хранителни продукти. Благодарения на съвместната кампания за 2 часа бяха набрани над 100 кг. пакетирани хранителни продукти / боб, леща, ориз, макарони, захарни изделия, олио и др. /

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол