Кампания „Заедно да сътворим добро“

„Заедно да сътворим добро“ -това е мотото на кампанията, която организират Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол в партньорство с Комплекса за социални услуги за деца и възрастни.

  Кампанията се провежда  по повод Световния ден на добротата – 13 ноември, Деня на толерантността – 16 ноември  и Деня на християнското семейство – 21 ноември. 

По време на кампанията ще бъдат проведени срещи с ученици от училищата на територията на Общината, по време на които ще бъдат обсъждани проблеми, касаещи взаимоотношенията между хората. Доброволци от клуба „Приятел на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ също ще вземат участие с изработване и разпространение на информационни материали.

  На 21.11.2016 г. от 15.00 ч. в залата на Комплекса за социални услуги за деца и възрастни.монахиня Акилина от манастира „Рождество на Пресвета Богородица“ в с. Кабиле ще изнесе беседа по повод Деня на християнското семейство.

images