Кампания „Без цветя за първия учебен ден“

ПГТ „Алеко Константинов“ – гр. Ямбол подкрепя дарителската кампания „Без цветя за първия учебен ден“ .
За целта на входа на училището ще има дарителска кутия.  Ученическият съвет, ръководството и учителският колектив призовават ученици и родители да дарят  средствата предвидени за букети, а сумата  да бъде използвана с благотворителна цел.