Камиони за близо 50 хиляди лева продаде НАП-Ямбол

НАП – Ямбол продаде 15 моторни превозни средства за близо 50 хиляди лева на проведените през тази година 20 търга с тайно наддаване. Автомобилите са принадлежали на фирми с неплатени данъци и осигуровки за  над 5 хиляди лева всяка. Продаден бе и атрактивен незастроен имот в регулацията на град Несебър, като сумата след наддаванията достигна 60 хиляди лева. Най-много търгове публичните изпълнители от Ямбол са обявили през последното тримесечие на годината, а най-големи са постъпленията от продажби през лятото. Всички приходи от проведените търгове отиват за погасяване на неплатени корпоративни данъци и осигуровки на некоректни длъжници и фирми. Новата 2023 година ще стартира с нови 3 търга с тайно наддаване, които ще се проведат през януари. Предложенията за участие в тях се подават в сградата на офис на НАП Ямбол, ул. „Джон Атанасов” № 6, ет.2, ст.7 всеки присъствен ден, както и по пощата. Депозитите за участие в търговете е в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена и се внася по банков път.

   Подробности за предстоящите търгове в НАП Ямбол може да намерите в Портала за продажби на НАП