Календарът на община „Тунджа“ за 2022 г. е посветен на 35 години от основаването й

Календарът на община „Тунджа“ за 2022 г. е посветен на 35 години от основаването й. На всяка страница са представени стенописи – живописни платна, които променят облика на обществени сгради в населените места на общината. Юбилейният календар събира всичко, с което община „Тунджа“ се гордее и което се е превърнало в нейна емблема за тези 35 години – грижа за младото поколение, съхранени традиции, родолюбие и иновативни концепции, превърнали малките населени места в пъстра и сплотена общност.

Част от художествените стенописи са реализирани по проект „КОМПАС- интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, други са част от Пленера за млади творци, посветен на творчеството на големия български художник Джон Попов.

Творци на живописните платна са художниците Николай Димитров и Даниел Дубаров, известни още като SuperGTeam и Виолета Гицова.

Пред предизвикателството да улови точния момент за снимка отново бе изправен фотографът Тоти Баджаков – „ARToti Studio”.