Кабинетът отдели 450 000 лв. за провеждането на Патриаршеския избирателен събор

Кабинетът одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет в размер на 2 124 900 лева.

Част от средствата са предназначени за ремонтни и строителни дейности в храм „Св. Троица“ в с. Гъбене, храм „Св. Димитър“ в с. Царевец, храм „Св. Марина“ в с. Ново Лески и в манастира „Св. Йоан Предтеча“ в гр. Кърджали. Осигурява се също обзавеждане и оборудване на храм „Св. Иван Рилски“ в Лондон. Строително-ремонтни дейности ще бъдат извършени също в Синджирли джамия в гр. Омуртаг и в джамията в гр. Чорбаджийско. Обезпечават се и мерки за сигурност на храмовете, стопанисвани от „Религиозна общност на евреите в България“.

С друго правителствено постановление са одобрениразходи по бюджета на Министерски съвет за 2024 г. в размер на 450 000 лв., за Българската православна църква – Българска патриаршия. Средствата са за покриване на разходи по организацията и провеждането на IV Патриаршески избирателен църковен събор на 30 юни 2024 г. и тържествената интронизация на новия Светейши Български патриарх и Софийски митрополит. |  БГНЕС