Историята на изселниците от югоизточните български земи след Руско-турската война от 1828 – 1829г. е темата на новата изложба на РИМ – Ямбол

На 18 септември 2019 година, от 11.30ч., в Регионален исторически музей – Ямбол ще бъде открита изложбата „Далеч от Родината, с мисъл за Ямбол”. Неин автор е Христина Женкова, уредник в отдел „Възраждане“ в РИМ – Ямбол. Художественото оформление е дело на художника Таня Косева.

“Изложбата представя Руско-турската война от 1828-1829г. и последвалото я масово изселване в Браила, Молдова и Южна Бесарабия на около 130 хил. души от югоизточните български земи. Показано е отражението на войната върху българското население в Ямбол – периодът на Междуцарствие 19/20 юли – 2 август, първото освобождение на града от руснаците на 2 август 1829г. и масовата емигрантска вълна от Ямболско.

Акцент на изложбата са дарителските жестове от 30-те години на 19 в. на емигранти от Ямбол или с ямболско потекло, които подпомагат образователното и културно развитие на града -фамилиите Попович, Янкови, Параскевови, Чапърови, опълченци и други ямболци, които не скъсват връзката с Отечеството и родния край”, разказва Христина Женкова.

В оригинал посетителите ще видят църковните книги „Миней” и „Апостол”, с приписки за дарителство, учебници от епохата, първата детска книжка „Гуслица” и др.