Информация от РЗОК

Приключи процедурата по договаряне на РЗОК – гр. Ямбол с изпълнителите на извънболнична медицинска, дентална помощ и с лечебните заведения за болнична помощ, съгласно Национален рамков договор/НРД/ 2018

 Приключи процедурата по договаряне на РЗОК гр. Ямбол с изпълнителите на извънболнична и болнична медицинска помощ за работа от 1 април 2018 година по НРД 2018.

Към 28.05.2018г. сключените договори в извънболничната медицинска помощ са:

 

–  69 бр. изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ /общопрактикуващи лекари/ в т. ч. 2 бр. Групови практики за първична извънболнична помощ;

–  38 бр. индивидуални изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ;

–    4  бр. самостоятелни медико-диагностични лаборатории;

– 6 бр. Медицински центъра, в 2 от които се извършват                              медико – диагностични дейности;

–   1 бр. ДКЦ-1 гр. Ямбол за специализирана извънболнична помощ;

–  85 бр. изпълнители на извънболнична дентална помощ ;

– 2 лечебни заведения за болнична помощ, извършващи медико-диагностични изследвания.

 

Към 28.05.2018г. РЗОК гр. Ямбол е сключила договор с всички лечебни заведения за болнична медицинска помощ на територията на област Ямбол:

 

– МБАЛ „Св. Пантелеймон” гр. Ямбол ще работи по 169 клинични пътеки, 3 бр. клинични процедури и  21  бр. амбулаторни процедури;

– МБАЛ „Св. Иван Рилски” гр. Елхово по 20  клинични пътеки,                         1 бр. клинична процедура и 3  бр. амбулаторни процедури;

– МБАЛ „Св. Йоан Рилски” гр. Ямбол има договор по 40 клинични пътеки и 2 бр. амбулаторни процедури;

– Специализирана болница за активно лечение по „кардиология” ЕАД     гр. Ямбол по 20 клинични пътеки.

 

    РЗОК ГР. ЯМБОЛ