Информационна кампания

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

По повод 8 май – Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец, представители на целевата група по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права” проведоха информационна кампания.

Целта на кампанията бе да се повиши информираността на възрастните хора във връзка с най-често извършваните измами с възрастни хора в област Ямбол. Обособен  бе информационен пункт в Градския парк, обозначен с отличителните знаци на Червен кръст, където гражданите можеха да получат подробна информация за различни схеми по които действат пристъпниците. Възрастните доброволци разпространиха информационни материали, включващи най – често използваните измами над възрастни хора: по телефон; чрез съобщения по мобилен телефон; чрез печалба на награди; грешна информация за болни близки хора и др. Кампанията предизвика интерес у гражданите, които се спираха и задаваха въпросите си към възрастните хора – доброволци на БЧК. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA