Информационна кампания сред ямболските ученици в Деня срещу тормоза в училище

Информационна кампания, посветена на днешния ден срещу тормоза в училище, провежда сред ямболските ученици Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Инициативата тече под наслов: „Нека заедно направим света едно по-добро място за живеене!“. През целия ден се провеждат срещи и беседи с деца от училища на територията на града, а представители на Доброволческия клуб към местната комисия раздават информационни материали и тематични гривни.

От няколко години всяка последна сряда на месец февруари се отбелязва като Ден на розовата фланелка или още Ден, в който децата казват своето „НЕ!“ на тормоза в училище.