Информационна кампания на БМЧК

   Доброволци на БМЧК – Ямбол проведоха информационна кампания по повод 16 октомври Световен ден на рестартирането на сърцето. Доброволците разпространиха материали с основни стъпки за спасяване на човешки живот – „провери“, „обади се“ и „притискай“. Кампанията протече под мотото “Всички хора по света могат да спасяват живот”.

    Доброволците направиха демонстрация на техника за спасяване върху манекен на пострадал в безсъзнание с нарушено дишане и кръвообръщение – Кардио-пулмонална ресусцитация, след като са освободени дихателните пътища.
 

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол