Информационна кампания „Ваканция,здравей!“

Стартира традиционната кампания, организирана от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол, озаглавена „Ваканция, здравей!“.

Инициативата е по повод предстоящата лятна ваканция и е адресирана към децата от третите и четвърти класове. Членове на Комисията и обществени възпитатели към нея, провеждат беседи с учениците и разговарят с тях за безопасността на улицата, в интернет и когато са сами вкъщи. Обръща се внимание и на опасните селфита, както и игрите в изоставени сгради, което може да бъде сериозна заплаха за живота и здравето на децата. По време на срещите се разпространява и информационна дипляна, в която са посочени основните правила за безопасност.