Информационен ден по Европейски проект Fashion DIET

Информационен ден по Европейски проект Fashion DIET организира Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. Основните дейности по проекта са свързани с устойчивата мода, а Тракийски университет – Стара Загора е партньор по проекта чрез ямболския факултет. 
Поканата от организаторите е за  19 май 2023 г. от 13:00 часа в зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“ в Ямбол или онлайн: https://meet.google.com/jgt-dfua-add.