Интересен проект в детската градина на село Кабиле

     В детска градина „Изворче“ с.Кабиле , община Тунджа деца и учители ще се изправят пред още едно интересно и полезно приключение със своите  международни приятели  от Румъния, Турция и Азърбайджан.  По проект “ FUN EDUCATION“ чрез  игрите ще се развиват социални, културни и академични дейности, ще се създадат нови учебни среди с помощта на web2 инструменти в образованието. Учителите в детското заведение  ще се опитат да достигнат до най-високото ниво на креативност и разбиране, като дадат възможност да се използват материали без ограничения.