Интерактивно семейно занимание „Детство мое, реално и вълшебно“

Празник под мотото „Детство мое, реално и вълшебно“ зарадва най-малките жители на с. Веселиново, община „Тунджа“ по повод Международния ден на детето. Организатор на интерактивното семейно занимание с деца и родители, е екипът на Общностен център за деца и семейства – с. Козарево по проект „Желани пространства“ – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проявата се проведе съвместно с ДГ „Дечка Сюлемезова“ с. Веселиново и изнесената група „Иглика“ с. Чарган.

Участие взеха деца и родители, потребители на услугите по проекта, от село Веселиново, Чарган и Могила, както и учители и възпитатели от детските градини.

Началото на празника започна с емоционална програма от стихчета, песни и танци, подготвени от децата под ръководството на учителите и възпитателите. След вълнуващото начало, специалистите от Общностния център за деца и семейства, организираха за децата и техните родители, съвместни забавни и щафетни спортни игри, където се прояви задружността и екипното взаимодействие между малчуганите и родителите им.

Празникът завърши със съвместен пикник на открито, в който децата и родителите проявиха своите кулинарни умения при подготовката на сандвичи и разбира се с много подаръци – занимателни игри за летен спорт и отдих.