Иновации в оценяването

Exif_JPEG_420

На 20 юни 2018 година ПГ„Васил Левски“ проведе училищно външно оценяване по английски език за своите осмокласници. Стратегията на гимназията като иновативно училище е да внедрява нови технологии в образователно-възпитателния процес. Затова изборът форматът на изпита по английски език да се осъществи чрез облачните технологии е част от иновативните практики, реализирани през учебната година.
Ефектите от използването на облачните технологии се свързват с намаляване на времето за оценяване и с изразходването на по-малко консумативи от една страна, а от друга – развиват и усъвършенстват дигиталните компетентности на учениците.


Ръководството на гимназията и преподавателите са убедени, че учениците ще се справят успешно с изпитните задачи, защото през цялата година всички учители са ползвали Office 365 в работата си. Те вярват, че този подход е интересен, атрактивен, влияе мотивиращо върху учениците и води до повишаване на резултатите в обучението.
Желаем успех на всички осмокласници!