Инициатива на младите доброволци

БМЧК – Ямбол работи за намаляване на социалната уязвимост на деца и млади хора и повишаване на социалната интеграция на децата в риск. По повод 1 март доброволци от БМЧК посетиха Център за социална рехабилитация и интеграция и успяха да зарадват приятелите си от центровете по повод Баба Марта със специално изработени мартеници и картички.
Друга инициатива, която се проведе бе Благотворителен базар за мартеници в центъра на град Ямбол, където доброволците приканваха гражданите да си закупят ръчно изработени мартеници и картички. Събраните средства в размер на 766 лв. от базара ще се използват за подпомагане на деца в риск от област Ямбол.

специалист: Гергана Георгиева