инж. Мирослав Маринов е назначен за директор на ЮИДП – Сливен

Инж. Мирослав Маринов е назначен за директор на Югоизточното държавно горско предприятие в Сливен. Заповедта за назначението му е подписана от министъра на земеделието Иван Иванов.

Вчера в министерството на земеделието инж. Маринов получи заповедта и подписа документите за своето застъпване в длъжност. Той заменя на поста директор инж. Димчо Радев, който ръководеше ЮИДП – Сливен от лятото на миналата година.

Маринов е завършил Лесотехнически университет в София. Там придобива образователно-квалификационна степен магистър по „Горско стопанство“ и специализация по „Ловно и рибно стопанство“ през 2008 г. Магистър е и по международни икономически отношения и международен бизнес. Започва работа през 2005 г. в Община Сливен – в отдел „Екология, земеделие и гори”. Преминава през йерархията на горското стопанство като началник участък, заместник директор, директор. Ръководил е Държавно горско стопанство (ДГС) – Стара река, ДГС – Твърдица, ДГС – Тича, както и Регионална дирекция по горите – Сливен. Повече от 2 години той беше директор на Изпълнителната агенция по горите в България. Той вече е изпълнявал длъжността директор на ЮИДП – Сливен.

В момента инж. Маринов е докторант в Техническия университет – София.

sliveninfo.bg