Инвестиция в бъдещето

Представители от Факултет „Техника и технологии“ към Тракийски университет в Стара Загора осъществиха среща с учениците от 12 класове от учениците от Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“. След представянето на специалностите, по които се провежда обучение във Факултета лично от доц. д-р инж. Ваня Стойкова – Декан на ФТТ, учениците имаха възможност да задават въпроси относно приема, преподавателския състав и др. Учениците бяха поканени да се запознаят на място със съвременната материална база на факултета, разнообразието от специалности, съвременната образователна инфраструктура и висококвалифицирания преподавателски състав.
Доц. д-р инж. Ваня Стойкова изрази удовлетворението си от срещата, пожела успешно завършване на зрелостниците и изрази надеждата си, че ще се срещне с голяма част от учениците вече като бъдещи студенти от Факултет „Техника и технологии“, Ямбол.