Имениците в Ямбол днес

   В Ямбол днес празнуват 66 именици. Жените са 37 на брой, а мъжете – 29. Най-многобройни са дамите, носещи името на първата жена в Библията – Ева – 25, следвани от Блага – 8. Четири именици се казват Евангелина – 4.

Най-многобройни са празнуващите с името Благовест – 23, след това са мъжете, наречени Благой – 5. Един именик в Ямбол се казва Вангел.

Нека бъдат здрави и щастливи през цялата година!