Икономически форум за представяне на бизнес каталог „Инвестиционна дестинация Сливен – Ямбол“

Регионите Ямбол и Сливен – заедно можем повече, под това мото мина организираният от кмета на община Сливен Икономически форум. Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов уважи събитието и бе гост на представянето на разработения бизнес каталог „Инвестиционна дестинация Сливен-Ямбол“. Идеята за обща икономическа дестинация е споделена от общините Сливен, Ямбол, „Тунджа“, Стралджа, Нова Загора… Двете области Ямбол и Сливен са най-близките. „Нашият шанс и перспектива са да работим заедно в обща икономическа зона“, това каза кметът на Сливен Стефан Радев.
И областният управител на Ямбол Димитър Иванов приветства идеята и коментира: „Идеите, които генерираме и стартираме са в синхрон с концепцията за интегриран регионален подход за новия програмен период 2021 – 2027г. Новият подход ще изисква от нас именно общи действия, общи идеи и проекти, които да развиват регионите в тяхната цялост. Именно с такъв съвместен подход ще насърчим сътрудничеството, създаването на иновативни мрежи между градовете и развитието на градско-селските връзки. Това е предизвикателство, което ще ни научи да работим заедно в по-голяма общност. Това е първа крачка. Колкото по-рано стартираме общите идеи, колкото по рано имаме идейни проекти, толкова по успешни ще бъдат нашите два района Ямбол и Сливен. Ние имаме географският плюс да сме две близки области и това ни дава перспектива за развитие чрез интегрирани инвестиции, базирани на местните нужди и потенциали.“, каза Димитър Иванов.