Икономическа специалност в ПГСГ „Кольо Фичето“

????????????????

Традиционно името на Професионалната гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“ в Ямбол се свързва с придобиването на професии, които се реализират в строителния бранш. От следващата учебна година новите деветокласници ще имат възможност да изучават творческата специалност “Интериорен дизайн“. Успешно завършилите я придобиват трета степен на професионална квалификация „Дизайнер“. Вече четвърта година Професионалната гимназия обучава специалисти в областта на недвижимите имоти. Госпожа Радостина Пеева е водещият преподавател по икономическите дисциплини на класовете, в който се подготвят брокерите на недвижими имоти.

         Госпожо Пеева, разкажете накратко за себе си?

      Казвам се Радостина Пеева и от тази учебна година съм преподавател в ПГСГ ”Кольо Фичето“. Работя с учениците, които изучават специалност „Недвижими имоти“ и ще придобият професия „Брокер”.  Завършила съм „Начална училищна педагогика“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, а по късно и „Финанси” във Великотърновския университет „Свети свети Кирил и Методий”. От 2009 година притежавам лиценз от Агенцията за приватизация и съм практикуващ оценител на недвижими имоти. Работила съм с ученици от начален етап, след което бях служител в общинска администрация.

         С какво Ви привлича работата в ПГСГ? Как печелите вниманието и интереса на учениците?  

      Интересите ми към недвижимите имоти и желанието да предам наученото в тази сфера ме доведоха в Професионалната гимназия. В днешно време да привлечеш и задържиш вниманието на учениците към изучаваната материя, да си призная, е трудна задача, но чисто практическите ми познания се оказаха ключови за добрата ми работа с бъдещите брокери. Добрите подходи, научени и използвани в работата като оценител, ми дават възможност ползотворно да поддържам интереса към професията. Не бих могла сама да оценя как се справям. Мисля, че последващата реализация на моите ученици на пазара на труда е най-добрият критерий колко успешна съм била.

   Специалност „Недвижими имоти“ – кое я прави   привлекателна, защо е добър избор за професия?

      През 2018 г. ще завърши първият випуск, изучаващ специалност „Недвижими имоти“. Убедена съм, че възпитаниците ни отговарят адекватно на търсенията на агенциите за недвижими имоти за добре подготвени кадри с тази професия. Надявам се наши ученици да продължат образованието си по същата специалност в следващата образователно-квалификационна степен, която в момента се предлага само в един университет в България. С придобитите знания и умения да търгуват с имоти, като студенти те биха могли да подпомагат бюджета си с реална работа по професията. Брокерството не изисква твърдо работно време и голям офис. Необходими са познания за имотите по градоустройство, земеусройство и сградостроителство, както и такива по икономика, предприемачество, счетоводство, електронна търговия и бизнескомуникации, за да бъде успешно налагането на трудовия пазар. В нашето училище тези знания и умения се придобиват, а това от своя страна гарантира клиенти и добро заплащане.

      Успешно завършилите ни ученици ще имат право да управляват недвижима собственост. Това им позволява да работят като служители в отделите по собствеността към общински и държавни институции. Предприемчивите могат да създадат свой собствен бизнес за консултантски услуги в сферата на недвижимите имоти.