Изплащането на осъвременените пенсии и 50 лв. добавка ще започне на 7 юли

    Oсъвременените с 5% пенсии и добавките от 50 лв. за следващия месец ще се изплащат в периода 7-20 юли, съобщи Националният осигурителен институт. Еднократната допълнителна сума се изплаща за дванадесети пореден месец на над 2 млн. пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. За изплащането на добавката през юли са предвидени допълнителни 104 млн. лв., които са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите или трансферите по централния бюджет за 2021 г.
     Осъвременяването с 5% се извършва върху действителния или запазения размер на пенсиите към 30 юни 2021 г., без изплащаните към тях добавки. Когато новият размер е под минималната пенсия за съответния вид, той се приравнява с него. Когато е над максималния – се ограничава до него.
     От 1 юли с 5 на сто ще се увеличи и размерът на социалната пенсия за старост, както и размерите на другите пенсии, несвързани с трудова дейност, които се определят като процент от размера на този вид пенсия.
 
Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 141,63 лв. на 148,71 лв. от 1 юли, реши правителството. Увеличението ще повиши пенсиите на близо 60 000 души и добавките към пенсиите на почти 69 000 пенсионери.
Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост.
Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите – за чужда помощ и за ветерани от войните.