Изнесен приемен ден в село Болярско

Продължават изнесените приемни дни по населени места на кмета на община „Тунджа “ Георги Георгиев. На 23 август 2017 година /сряда/, той ще има изнесен приемен ден в с. Болярско и ще се срещне с жителите на селото от 11.00, в сградата на кметството.