Изнесено обучение за учителите от Веселиново проведе БЧК

bty
Педагогически специалисти от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново участваха в двудневно изнесено обучение в град Поморие по програмата на БЧК „Формиране на знания и умения за провеждане на теоретични и практически занимания за предпазване от водни инциденти и оказване на помощ и самопомощ.“
Основните цели на програмата бяха: обогатяване на знанията и методическите умения на педагогически персонал за планиране, организиране и провеждане на подготовката на децата и учениците при занимания около и в плувни басейни, море, открити, водоеми и оказване на първа долекарска помощ при воден инцидент в съответствие с нормативните и поднормативните актове и регламентиращи документи; Повишаване на личната подготовка, практическите умения и навици на педагогическия и непедагогическия персонал за осъществяване на превенция на водния травматизъм и оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент.
Програмата е насочена към: учители, педагогически съветници, психолози, директори и зам.-директори и др.
Обучението се извърши в група, съгласно изискванията за качество и ефективност на БЧК, по изготвена програма с обща продължителност 16 академични часа, систематизирани в 5 раздела с обучител Огнян Данчев – инструктор и методист по водно спасяване. На преминалите обучение, се издават удостоверения от НУЛЦ на БЧК – Лозен с един квалификационен кредит.
Exif_JPEG_420
Exif_JPEG_420