Изнесени приемни дни

На 29 ноември 2018 г. кметът на община „Тунджа“- Георги Георгиев, ще бъде на приемен ден в с. Бояджик. Приемният ден ще започне в 11.00 часа. Жителите на населеното място ще имат възможност да отправят питания и да правят предложения към общинското ръководство.