Изнесени приемни дни

Приемните дни на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев се утвърдиха като ефективен начин на диалог между жителите и местната власт. Те дават възможност на хората лично да поставят своите проблеми, въпроси и предложения, да бъде чуто тяхното мнение за работата на общината и проблемите на тяхното село.

На 20 юни 2018 година /сряда/, в сградата на кметството в с. Победа, от 11.00 ч., ще има отворена приемна за жителите на селото.

На същата дата, от 13.00 ч, изнесен приемен ден ще има и в с. Симеоново.