Изнесени приемни дни

Продължават изнесените приемни дни по населени места на Кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев.

На 25 април, 2018 година /сряда/, в сградата на кметството в с. Крумово, от 11.00 ч., ще има отворена приемна за жителите на селото.

На същата дата, от 13.00 ч, изнесен приемен ден ще има и в с. Миладиновци.

Приемните дни на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев се утвърдиха като ефективен начин на диалог между жителите и местната власт.