Изнесени приемни дни

На 16 декември 2020 г.(сряда),ще се проведат изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“- Георги Георгиев в селата:

          Каравелово( от 10.00 ч.),Робово( от 11.00 ч.) иСламино(от 12.00 ч.)

          Жителите на населените места ще могат да отправят своите въпроси и/или предложения пред кмета на общината при спазване на въведените противоепидемични мерки.