Изнесени приемни дни

На 02 декември 2020 г. ще се проведат изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“- Георги Георгиев в селата:

          Драма( от 11.00 ч.), Дряново( от 12.00 ч.) иМаломир(от 13.00 ч.)

          Жителите на населените места ще могат да отправят своите въпроси и/или предложения пред Кмета на общината при спазване на въведените противоепидемични мерки.