Изнесени приемни дни

На 18 ноември 2020 г. ще се проведат изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“- Георги Георгиев в селата Миладиновци и Крумово. Жителите на с. Миладиновци ще имат възможност да поставят своите въпроси пред кмета на общината от 11.00 часа, а жителите на Крумово от 13 часа.

При провеждането на изнесените приемни дни ще се спазват всички противоепидемични мерки.