Изнесени приемни дни

На 16 януари 2019 г. кметът на община „Тунджа“- Георги Георгиев, ще бъде на приемен ден в селата Златари и Гълъбинци. Жителите на населените места ще имат възможност да задават своите въпроси и да правят предложения към общинското ръководство. Приемният ден в с. Златари ще започне в 11.00 ч., а в с. Гълъбинци в 12.30 ч.