Изнесените приемни дни

Продължават изнесените приемни дни по населени места на Кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев.

На 21 март 2018 година /сряда/, в сградата на кметството в с. Савино, от 11.30 ч., ще се срещне с жителите на селото.

На същата дата, от 13.00 ч, ще има изнесен приемен ден в с. Роза.