Изненада в Европейския ден на езиците

Приятна сутрешна изненада поднесоха на своите ученици преподавателите по чужди езици на ЕГ“Васил Карагьозов“. В деня, провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа, те посрещнаха младите хора с надписи на различни езици, поставени върху училищните стълби. 

26 септември е обявен ва Европейски ден на езиците с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година.  Същата година бе обявена за Европейска година на езиците. Целта на празника е да насърчи изучаването на чужди езици в Европа.