Изложба „Освобождението“ в Художествената галерия

На 28 януари 2020 година, от 17.30 часа, в залите на ХГ ”Жорж Папазов” ще се открие изложба „Освобождението”

Експозицията включва творби, отразяващи събитията и личностите довели до възстановяване на българската държавност след петстотингодишното османско владичество. Произведенията са предимно от графичния фонд на Художествената галерия. В изложбата могат да се видят илюстрации, посветени на Хвърковата чета на Бенковски, въстанието в Панагюрище, портрети на Христо Ботев, Левски, Яне Сандански, Панайот Хитов, Ради Колесов, Ангел Кънчев, Сирма войвода, Индже войвода… Творбите са от изтъкнати български художници като Веселин Стайков, Борис Ангелушев, Димитър Бойчев, Иван Димов, Георги Атанасов и др. Изложбата ще продължи до 25 февруари.ХГ „Жорж Папазов“ – Ямбол