Изложба „Архивът в третото си десетилетие“

От поредицата “ Архивът на 10/20/30/40/50/60 години“