Изкуството – спасителна надежда

По повод 24 май- Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура, учениците от Школата по изобразително изкуство към Обединено училище „Васил Левски”, с. Тенево, подредиха своята първа изложба.

Гости на откриването на изложбата бяха Станчо Ставрев-заместник-кмет на община „Тунджа”; Димитър Комитов- кмет на с. Тенево, директорът на Регионална библиотека- Ямбол- Димитър Бечев; и разбира се, художникът с национална и международна известност Цветан Казанджиев.

Със страстна любознателност и нетърпение ученици от Школата по изобразително изкуство подготвяха своите представителни творби. Силното присъствие на твореца Казанджиев отключи креативен човешки потенциал и по белите листи на младите художници игриви кончета замятаха гриви; старинни къщи заблестяха с неподправена хубост, сънувайки своите обитатели; амбициозни цветя докосваха слънцето. Там вековни дървета излъчваха достолепието и мощта на родовия спомен, а в клоните им, сред залутани слънчеви лъчи, пееха птици.

Живописните фрази, нарисувани с флумастер, пастели, бои от 20-те участници в изложбата, изразяваха очарованието на детския свят, но едновременно с това и зараждащото се критично мислене на развиващата се личност. Бъдещите художници и ценители на изкуството интерпретираха знаците на битието, полагайки ги в едно безкрайно диалогично поле. Противоречивостта и хармоничността на този свят се оказаха актуалната им изследователска страст. Те се докосваха до личностно и социално значими проблеми. Не диреха подслон в сянката на тяхното мълчание, а изграждаха своята светла детска позиция; пластичността на мисленето им узряваше в действие към себепознание и себепромяна, а свободата да бъдат себе си – във воля за съзидание.

На добър час, млади художници, по неизстиващите дири на енигмата надежда!

Гинка Димитрова

учител по български език и литература

ОбУ „В. Левски”, с. Тенево