Издирват необхванати ученици

В Община Стралджа започнаха проверките за прибиране на необхванати ученици и деца подлежащи на задължително обучение в училищата и детските градини. Акцията е в изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст съгласно Решение № 373/05.07.2017 г. на Министерски съвет .

Съставът на комисиите се определя със заповед на началника на РУО – Ямбол и в тях влизат представители на общината, кметове и кметски наместници на селищата от общината, учители, представители на РУ“Полиция“ и ДСП – Ямбол. Те имат за задача да влязат в домовете на деца, които не са обхванати училище или ДГ, да получат информация от близки, съседи, познати къде са тези деца в момента, какви са причините за непосещаване на училище и ДГ. Да водят разговори с родителите и да ги убедят да запишат децата на училище и осигурят присъствието им в клас. Ако се открият родители, които съзнателно не допускат децата си в класните стаи, то те ще бъдат санкционирани.
От предоставените карти от РУО – Ямбол на необхванатите деца и ученици от община Стралджа става ясно, че броят им е над 220. Първите констатации на комисиите са, че не малка част от тези деца са в чужбина заедно с родителите си, други сe водят на адреса на майката, която не е променила адреса си след като се е омъжила, има и такива, които са записани, но не са отчетени като обхванати.