Издателска дейност в област Ямбол през 2016 година

stack of books on the dark wood background. toning. selective focus on the middle book

През 2016 г. в област Ямбол са издадени 17 книги с тираж 17 250 и 4 брошури с тираж 400.

В сравнение с 2015 г. броят на издадените заглавия на книги намалява със 76.1%, а средният тираж на една книга за областта през 2016 г. е 1 015 броя, като през предходната година е бил 225. Броят на издадените заглавия на брошури намалява със 71.4% през отчетната година, като средният тираж на една брошура за областта е 100 броя.

В област Ямбол относителният дял на броя на книгите е 0.2% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите – 0.4%.

През 2016 г. са издадени 4 регионални вестника с годишен тираж 96.0 хиляди. Спрямо годишния тираж на регионалните вестници общо за страната относителният дял на област Ямбол е 0.5%. Спрямо предходната година годишният тираж на вестниците намалява с 13.5%.