Издателска дейност в област Ямбол през 2022 година

През 2022 г. в област Ямбол са издадени 31 книги с тираж 5 100 бр. В сравнение с 2021 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава със 7, а средният тираж на една книга за областта през 2022 г. е 165 броя, като през предходната година е бил 131.

 

 

Издадените брошури през 2022 г. в област Ямбол са 5 брошури с тираж 500 броя. В сравнение с предходната година броят на издадените заглавия на брошури намалява с 28.6%.

В област Ямбол относителният дял на броя на книгите е 0.3% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите – 0.4%.

През 2022 г. са издадени 2 регионални вестника с годишен тираж 11 700 броя, като спрямо предходната година броят на издадените вестници намалява с 33.3%, а тиражът – с 14.6%. Относителният дял на издаваните вестници в област Ямбол е 2.0% спрямо регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж – 0.1% от тиража на всички регионални вестници.

 

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток