Издателската дейност през 2021 година в цифри

През 2021 г. в област Ямбол са издадени 24 книги с тираж 3 145 бр. В сравнение с 2020 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 4, а средният тираж на една книга за областта през 2021 г. е 131 броя, като през предходната година е бил 173.

 

Издадените брошури през 2021 г. в област Ямбол са 7 брошури с тираж 1 200 броя. В        сравнение с предходната година броят на издадените заглавия на брошури остава непроменен.

В област Ямбол относителният дял на броя на книгите е 0.2% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите – 0.4%.

През 2021 г. са издадени 3 регионални вестника с годишен тираж 13 700 броя, като спрямо предходната година броят на издадените вестници намалява с 25.0%, а тиражът – със 79.2%. Относителният дял на издаваните вестници в област Ямбол е 2.8% спрямо регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж – 0.1% от тиража на всички регионални вестници.