Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с 22 жилища в тях и 3 689 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 490 кв. м РЗП и на 37 други сгради с 12 503 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 30.0%, жилищата в тях – със 120.0%, а общата им застроена площ е повече с 67.9%. При броя на издадените разрешителни за строеж на другите видове сгради и тяхната обща застроена площ се наблюдава ръст, съответно от 117.6 и 87.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 30.0%, общата им застроена площ се увеличава с 35.7%, но жилищата в тях намаляват с 4.3%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради се увеличава със 117.6%, но тяхната РЗП намалява с 0.4%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 229, Пловдив – 217, Бургас – 145, Варна – 134 и София – 125.

 

През първото тримесечие на 2021 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 4 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 515 кв. м обща застроена площ и на 19 други сгради с 10 506 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 63.6%, жилищата в тях – с 89.7%, а общата им застроена площ – с 89.6%. Броят на започнатите други видове сгради се увеличава с 35.7%, а тяхната РЗП – с 52.8%.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. започнатите жилищни сгради бележат спад от 55.6%, жилищата в тях – с 81.0%, а общата им застроена площ – със 78.5%. Започнатите други видове сгради са повече със 111.1%, докато тяхната РЗП намалява с 40.6%.

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток