Изграждането на новата инсталация за сухи строителни смеси на Баумит в Ямбол ще приключи през септември

Усилено се работи по строителството на пътна връзка  и обслужващ път с уширение за изчакване за новоизграждащия се завод на Баумит в Ямбол показа днешната проверка, направена от кмета Георги Славов. „Баумит България“  ЕООД има издаден сертификат за инвестиция клас А и държавата финансира изграждането на пътната връзка и уширението, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите.

 След инспекцията, кметът Георги Славов и ръководителят на проекта проф. Михаил Цанков  разгледаха дейности по строителството на новата инсталация за сухи строителни смеси на Баумит.

 Инсталацията  представлява система от взаимносвързани технологични съоръжения, разположени върху площадката на парцела. Тя ще се състои от  приемен бункер, лентов транспортьор, междинна станция, инсталация за смилане и сушене, смесителна кула, палетизираща инсталация, складова сграда, техническа сграда, администрация и товарна везна.   Планираното производство предвижда 30 вида различни варо-циментови мазилки, гипсови мазилки, шпакловки и лепила за топлоизолации и керамични покрития с капацитет 50 00 тона на смяна. Предвидено и изграждането на оцветителна инсталация за пастообразни мазилки и бои.

 Общата инвестиция за изграждане на обекта Баумит е на стойност 15 760 000 лева.Предвижда се в инсталацията на Баумит в Ямбол да бъдат  разкрити 40 работни места, а след  разработване на пазара работният персонал ще достигне 60 човека.

          „Това е една знакова инвестиция в нашия град, уникален проект като строителство и производство“, коментира кметът Георги Славов. „Инвестиция като тази е изключително важна за Ямбол  като пример за осигуряване на добри условия за  развиване на бизнес и  привличане на инвеститори“, допълни още кметът.

  Баумит е трети е в производството на сухи строителни смеси в Европа и на първо място  при топлоизолационните системи в Централна и Източна Европа. Концернът разполага с 34 завода с 6,5 млн. тона капацитет за сухи сторителни смеси  и 11 инсталации за производство на пастообразни продукти с капацитет 250 000 тона.