Избраха нов областен координатор на БМЧК

На 11.01.2024г. се проведе Общо събрание на клубовете на БМЧК – Ямбол. Гости на събранието бяха: инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на Обл.С на БЧК – Ямбол и Гергана Георгиева, щатен специалист в Секретариата на Обл.С на БЧК- Ямбол. Събранието бе отчетно – изборно, за по – деловото му протичане бяха избрани три комисии – Мандатна комисия, Комисия по предложенията и по Комисия по провеждане на изборите. Председател на събранието бе Радосвета Узунова, областен координатор на БМЧК – Ямбол, която представи отчета по интерактивен начин. Отчета се прие с мнозинство от делегатите на събранието.

Стели Джамбазова, Председател на БМЧК и делегат от област Ямбол дадена висока оценка за работата на областната организация на БМЧК – Ямбол и подчерта, че в национален план е една от силните младежки организации.

След отчетния доклад гостите се изказаха и акцентираха върху доброто организационно развитие на БМЧК – Ямбол и функциониращите 8 клуба в цялата област.

По време на събранието беше избран областен координатор на БМЧК – Ямбол, Анжелика Тодорова и заместник областен координатор – Ванеса Мерева, както и делегати и подгласници на Националното събрание на БМЧК през 2024г.

 Делегатите на Общото събрание на клубовете приеха отчетен доклад за дейността на БМЧК – Ямбол за 2024г. и Календарен план за дейността на организацията през 2024г.

 

                                                                  Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол