Избори 2023: Офицер от резерва поведе кандидат-депутатите на ИТН в 31 МИР – Ямбол

Инж. Александър Марков е депутат в 45-о и 46-о НС. В трудовата си кариера е заемал различни ръководни длъжности във водещи застрахователни компании.

Сред основните акценти в програмата на ИТН ще бъдат:
– подпомагане на малкия бизнес и земеделските стопани, чрез Българската банка за развитие;
– ефективност на образованието, за да бъдат задържани младите хора в страната, давайки им перспектива за развитие;
– Евроатлантическото членство като главна насока във външната политика за ИТН;

– ефективна защита на българите по света, в частност – в Северна Македония.

„Влизам в надпреварата с ясната отговорност, която се изисква! Нашата предизборна кампания ще бъде сред хората от Ямбол и областта. Ще имаме множество срещи и разговори с хората от Елхово, Гранитово, Болярово, Стралджа, Бояново, Лесово, Тенево, Ханово и др. Ще търсим и намираме решения по наболели местни и национални проблеми.

Желанията на хората са свързани със здравеопазването, икономическото развитие и социалните политики. Важни са и изграждането, ремонтът и поддържането на техническата инфраструктура в региона, свързана с транспортната достъпност, управлението на водните ресурси и геозащитата.

Аз и моите колеги ще работим всичко това да стане реалност“

Заяви инж. Марков пред ЯмболПРЕСС.

Останалите кандидати в отбора на инж. Александър Марков са:

Валентин Христов – транспортен инженер;

Владимир Тимев – инженер магистър металург;

Красен Бунарджиев – инж. Конструктор;

Климент Костов – инж. транспорт и комуникации;

Георги Христов – предприемач.