Избори 2021: ВМРО – Браним България!

Програмата на ВМРО

ПРОДЪЛЖАВАМЕ БОРБАТА С МОНОПОЛИТЕ И ПОСКЪПВАНЕТО НА ЖИВОТА

• Цената на хляба и стоките от първа необходимост трябва да са по джоба на всеки българин и да се регулират от държавата! Закон против спекулата, определящ максимални надценки, ще спре трупането на печалби от прекупвачи и търговски вериги 3а сметка на потребителите.

• Поскъпването на електроенергията е следствие от престъпната приватизация на енергийни дружества и улеснения износ на ток, от който трупат огромни печалби фирми, свързани с политически централи. За нас има решение в три стъпки: – Спиране износа на евтин ток. – Национализиране на ЕРП-тата. – Създаване на нови мощности: бърз старт на проекта АЕЦ.Белене“. както и на строежа на 7-и блок в Козлодуй.

• Против „Зелената сделка“, която ще доведе до срив в енергийната ни система, закриване на минната ни индустрия и десетки хиляди безработни.

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

• Спиране на нелегалната миграция. Засилване на охраната и контрола на ГКПП .Лесово“ по границата с Турция и сигурност в района. • Спираме циганската престъпност. Разтуряне на циганските гета.

• Прекратяване на привилегиите 3а малцинствените групи, които живеят на гърба на обществото.

• Край на порочната практика купените неграмотни гласове да определят съдбата ни. Изискване 3а образователен ценз и владеене на български език при гласуване.

• Създаване на доброволни отряди 3а опазване на обществения ред и опазване на имуществото на гражданите.

ОТБРАНА

• Продължаване на политиката 3а развитие на Българската армия и повишаване на заплатите на военнослужещите.

ПОДКРЕПА ЗА БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО

• Съхраняване на традиционните ценности на българското семейство, съставено от мъж, жена и техните деца. Твърдо против еднополовите бракове и натрапването на хомосексуална пропаганда.

• Безплатни детски градини и учебници 3а всички български деца.

• Стратегия 3а преодоляване на демографската катастрофа. Стимулиране на образованата раждаемост и отговорното родителство

КУЛТУРА

•  Приемане на Национална стратегия 3а развитие на културата.

• Съхраняване на българските традиции, език, православна вяра и културно-историческо наследство.

ПРОГРАМА.ЗА ЯМБОЛ“

• Доизграждане и оборудване на новата сграда на ямболската болница. Привличане на медицински специалисти, които да работят в нея.

• Ремонт на лекоатлетическата писта на градския стадион в Ямбол.

• Реконструкция на спортната зала в с. Веселиново, общ. Тунджа.

• Довършване на реставрационните дейности на православните храмове.Св.Троица’и ,Св. Георги“.

• Съхраняване на вековните традиции на Ямбол – уникалните коледарски и кукерски обичаи, фолклорът и етнографските особености на региона, археологическото богатство на голямото тракийско селище .Кабиле“.

ВЪНШНА ПОЛИТИКА

• Европа на отечествата. Нулево вмешателство на външни фактори във вътрешната ни политика.

• ВМРО е гарант 3а защитата на българската кауча в Македония.

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление