Идеен проект за нова сграда на детската градина в с. Роза

Експертният съвет по устройство на територията към община „Тунджа“ прие идейния проект за изграждане на сграда за детска градина в с. Роза на редовното си заседание на 23 февруари.

Проектът беше представен накратко от арх. Роман Пещерски. На мястото на съществуваща сега сграда, ще се изгради нова постройка с помещения според заданието, която е предназначена за групата на деца от 4 до 7 години. Предвидено е и обособяване на детска площадка.

След приемане на идейния проект, предстои изработване на технически проект. Това е последният обект от капиталовата програма за 2021 г., който беше и преходен. Срокът за изработването на проекта е според сключения договор за избор на изпълнител по обществена поръчка.

Необходимостта от нова сграда за детската градина в с. Роза възникна още през миналата година и това наложи да се открие полудневна група към детското заведение, която през тази учебна година се помещава в училището.